Homecath
ANTİBAKTERİYEL HİDROFİLK KATATER(SONDA)
Katatere ve Tak kullanımına bağlı, üriner sistem enfeksiyonlarınının(İYE) gelişmesinde rol oynayan patogenetik mekanizmaların açıklığa kavuşturulmasıyla birlikte, assenden yolla mesaneye geçen mikroorganizmaların seyrini engelleyebilmek için katater yüzeylerinin antiinfektif materyal ile kaplanması uzun yıllardır düşünülmektedir.Bu düşünceden yola çıkarak Homecath
antibakteriyel hidrofilik üriner kataterleri geliştirdi ve üretilmeye başlandı.Antibakteriyel kaplamamız, deep-Free Pvc katater yüzeyine, PVP+KİTOSAN birleşiminden oluşan antibakteriyel bir ajandır. Kitosan, kitinin deasitilasyonu sonucunda elde edilen doğal bir kimyasal Antibakteriyel biyomateryaldir.

Homecath
antibakteriyel katater, idrar yolu enfeksiyonlarına(İYE) karşı koruyucu ve önlemek amacıyla geliştirilmiş, katater yüzeyi antibakteriyel hidrofilik ajanla kaplanmış, kataterlerdir. Katater yüzeyindeki antibakteriyel kaplama ajanı mikroorganizmaların çoğalmasını inhibe eden ve sürekli kullanım ile tekrar oluşmasını tamamen engelleyen bir yapıdadır.

Katater yüzeyindeki KİTOSAN antibakteriyel hidrofilik ajan tamamen biyopolimer, polisakkarit yapı özelliği ile doğal antibakteriyelbir ajandır. Antibakteriyel kaplamamız gram pozitif, gram negatif ve E.Coli, bakterilerine duyarlı olduğu ve inhibitasyon etkisi gösterdiği yapılan mikrobiyoloji testlerin ile onaylanmıştır.
Biyoparçalanabilir ve biyoadezif bir polimer olan Kitosan, toksik, iritan ve alerjik değildir.Bu özellikleriyle Kitosanın, farmasötik ve medikal açıdan önemli kullanım alanları mevcuttur. Kitosan farmasötik alanda tablet eksipiyanı olarak ve ilaç taşıyıcı sistemlerin hazırlanmasında kozmetik alanda, saç, deri, ve diş bakım ürünlerinde,tıp dişçilik alanında yapay deri, cerrahi iplik, kontakt lens, antikoagülan, diş dolgu maddesi olarak, biyoteknoloji alanında, enzim, canlı hücre immobilizasyon, hücre enkapsülasyonu gibi alanlarda kullanılmaktadır.Bu nedenle güvenilir ve doğal yapısı ile rakipsizdir.
Antibakteriyel kaplama enfeksiyonları önlemenin yanında, povinivilprolidon standart kaplamadan, kayganlığının daha üstün olduğu gözlemlenmiştir.Yapılan uygulamalarda ve karşılaştırmalarda antibakteriyel kaplamanın suyu iki kat daha fazla katater yüzeyinde tutunmasını sağladığı bunun da varolan kayganlığı iki kat artırdığı gözlemlenmiştir.Kataterin yüzeyindeki antibakteriyelkaplama aynı zamanda pürüssüz ve şeffaf bir görüntüdedir.Sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiren TAK yapan katater kullanıcılarını enfeksiyondan korumaktadır, sürekli kullanımda ise, idrar yolu enfeksiyon riskine, karşı yüzde yüz koruma sağlamaktadır.

Bir grup katater kullanıcıları bütün hijyen kurallarına uygulasa dahi TAK’a bağlı idrar yolu enfeksiyonlarına engel olamamaktadır.Homecath
 antibakteriyel katater TAK’a bağlı kullanımdan kaynaklı gelişen, idrar yolu enfeksiyonlarını (İYE) engellemek amaçlı geliştirilmiştir.Özellikle katater kullanan çocuklarımızın sağlığını tehdit eden idrar yolu enfeksiyonlarına karşı daha güvenli, çocuklarınızın sağlığını daha fazla düşünen ve koruyan Homecath
 antibakteriyel hidrofilik katater Türkiye’de ve dünyada ilk olarak üretilen antibakteriyel kataterlerdir.Homecath
 antibakteriyel hidrofilik Kataterlerimiz Türkiye’de ve dünya da aynı zaman peryodu içerisinde, kullanıcılara ulaştırılmıştır.

Antibakteriyel kaplama ile medikal grade, DEPH free, PVC katater yüzeyine E.Coli hücrelerinin sulu süspansiyonunun uygulanmasından sonra bakteri kolonilerinin üremesi engellenmiştir.(resim 1)

Homecath
antibakteriyel hidrofilik kataterler

*Tamamen doğal biyopolimer ve polisakkarit antibakteriyel kaplama
*Anti-toksit yapı, allerji ve irritasyon yapıcı olmaması
* Biyoparçalanabilir ve biyogeçimli olması
*Üst düzey kyganlık, yüksek osmoliteye sahip olması
*Gram pozitif , gram negatif ve E.Coli, bakterilerine karşı inhibe etkisi

TAMAMEN DOĞAL, GÜVENİLİR, KORUYUCU KATATERLERDİR.

  • Homecath
    Antibakteriyel hidrofilik sondada, üriner sistemde yer alan bakterilere karşı antibakteriyel etkinlik testi, EKOTEKS Laboratuar ve Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti.’nde yaptırılmıştır.
  • Alınan test sonuçlarına göre üriner sistemde en çok enfeksiyona neden olan E. Coli ‘ye karşı % 96,5, Staphylococcus Aureus ’a karşı %99, Klebsiella Pneumoniae ’ye karşı %70, Enterococcus Faecium ’a karşı %66,6, Streptococcus faecalis ’e karşı %99.9 ve Candida Albicans ‘a karşı %87.3 etkili olduğu görülmüştür.

Homecath
ANTİBAKTERİYEL HİDROFİLİK ÜRİNER KATETER’de

  • Sensitizasyon
  • İrritasyon
  • Sitotoksite
  • Akut sistemik toksisite
    testleri Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmokoloji Laboratuarında yaptırılmıştır. Ürünün Sensitasyona ve irritasyona neden olmadığı ve non-sitotoksik olduğu, herhangi bir toksikolojik semptoma neden olmadığı belgelenmiştir.